Valve-Regina Liivar. "Kodutütar läbi aja"


Valve-Regina Liivar meenutab: „Kodutütarde organisatsioon taastati 1991. aastal. Algas uus elu uute lootuste ja ootustega, ees terendasid uued tegevused ning kohustused. Kõige roh­kem rõõmu tundsin lastest, pisikestest ja suurtest tüdrukutest, kes ühinesid organisatsiooniga ja omandasid siin isamaalise vaimsuse ning kodutütarde väärtushinnangud. Nüüdseks on esimestest, 1990. aastate kodutütardest saa­nud väärikad Eesti Vabariigi kodanikud, tegusad inimesed ja head emad. Olgu ka öeldud, et olles läbi käinud pika elutee, on minu kaaslaseks alati olnud Kodutütarde kombed ja seadused, mis õpetasid väärikaks jääma ka siis, kui on raske ja tehakse haiget.“

Valve-Regina Liivar (sünd. 1926) oli kodutütar aastail 1936−1940, Kodutütarde organisatsiooni taastaja alates 1991. aastast, Nõmme ja Tallinna kodutütarde rühmade asutaja ning ringkondade vanem.

Ilmumisaasta: 2014

KIRJASTUSE HIND: 6.00 €