"September 1939 Poolas ja Leedus.                 Eesti ohvitser Euroopas"Seekordne raamat toob originaalsel kujul lugejateni valiku Eesti sõjaväeatašeede ettekandeid Teise maailmasõja eelsest Euroopast ning vahetutest sõjamuljetest Poolas ja Leedus.

Kooli ajalooõpikutes domineerib tavaliselt lihtne lause „1. septembril 1939 ründas Saksamaa Poolat ja algas Teine maailmasõda“. Kuid ... millised riikidevahelised poliitilised käigud ja diplomaatilised manöövrid sellele otsustavale sammule eelnesid ning otseselt ka järgnesid, seda püüdsidki kolonel Herbert Raidna, kolonelleitnant Rein Tomback, major Juhan Madise ja major Felix Breede oma ettekannetes kodumaale mõtestada ja edasi anda.

Järg raamatule „Eesti ohvitser Euroopas. Hispaania 1937 – 1939“.

Koostaja Merike Jürjo
Kujundaja Anu Ristmets
176 lk

Kirjastuse hind: 17.90 €