"Eesti ohvitser Saksamaal ja Ungaris 1936-1940. Eesti ohvitser Euroopas"

Kolmas raamat teemal „Eesti ohvitser Euroopas“ keskendub 1930. aastate Saksamaale ja Ungarile. Ja kuigi Eesti-Saksa suhteid on ikka ja jälle kippunud varjutama umbusklik ajalootaak, pakkusid 1935. aastast tempokalt suurenev ja moodsalt relvastuv suurriigi armee ja selle plaanid Kaitsevägede staabile Eestis suurt huvi.
1936. aastal kirjeldas sõjaväeatašee kolonel Ludvig Jakobsen ülima põhjalikkusega esimesi Hitleri-aegseid suurmanöövreid.
1939. aastal esindas Eesti riiki Hitleri 50. sünnipäeval Berliinis Sõjavägede Staabi ülem kindralleitnant Nikolai Reek.
Eestile tarnitavate õhutõrjerelvade ja nende seadmete valmimisel Saksamaal hoidsid silma peal
kaptenid Karl Viil ja Harald Rass ning nooremveebel Konstantin Brock.
Tegusa hõimuliikumise tuules suhtlesid ka Ungari ja Eesti sõjaväelased – kapten Enn Vellend pani paberile oma muljed 1939. aasta suvel toimunud István Horthy de Nagybánya nimelisest ratsamatkast Ungaris.

Koostaja ja eessõna Merike Jürjo
Kujundaja Anu Ristmets

Kirjastuse hind: 20.50 €